Termeni si conditii


Acord de licență privind utilizarea aplicației de către furnizorii de produse și / sau servicii

LICENȚA INDIVIDUALĂ 

IMPORTANTĂ: VĂ RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTUL ACORD ȘI ORICE SCHIMBARE SAU MODIFICARE ALE ACESTORA ÎNAINTE DE A ÎNCEPE APLICAREA ȘI / SAU ORICE ACTUALIZARE A ACESTORA, DACĂ ESTE APLICABILĂ.

I.Prezentul acord (denumit în continuare "acordul") este un acord obligatoriu, legal și valabil între Furnizor (denumit în continuare "Furnizorul" sau "noi"), având datele de contact menționate în clauza XXXIII (denumit în continuare "dvs." sau "utilizatorul" sau "furnizorul" sau "furnizorul de produse și / sau servicii"), ca utilizator final al soluției furnizorului (denumită în continuare " "Furnizor" sau "aplicație" sau "software") și furnizor de produse și / sau servicii care dorește să furnizeze diferite produse și / sau servicii (denumite în continuare "produse" și / sau "servicii") clienților diferiți (denumiți în continuare "clienți") care comandă astfel de produse și / sau servicii prin intermediul soluției.Furnizorul și furnizorul de produse și / sau servicii vor fi denumiți în continuare, în mod individual, drept "parte" și colectiv "părțile"

II. Soluția Furnizorului include, fără limitare, componente software online disponibile ca widget-uri sau plug-inuri (widget-uri), secțiuni web disponibile prin intermediul platformei online (platforma) furnizorului, aplicație pentru plasarea / recepționarea de comenzi și pachete software aferente și destinate diferitelor tipuri de smartphone-uri, tablete sau alte terminale (denumite în continuare "terminale"), precum și orice upgrade (ulterior), înlocuire, restaurare, actualizare a aplicației ("actualizarea") de către Furnizor. Sunteți singurul responsabil pentru descărcarea sau descărcarea oricărei actualizări la nivel local aplicabilă la terminalul de preluare a comenzilor. Prezentul acord, termenii și condițiile acestui acord, includ, de asemenea, orice înlocuire și / sau modificare a acestuia de către furnizor.

III.Prin instalarea și / sau descărcarea și / sau prin utilizarea soluției și / sau a oricărei actualizări și / sau a oricărei părți a acesteia și / sau prin apăsarea butonului de acceptare și / sau prin acceptarea în vreun fel, în mod tacit sau explicit, a aplicației , acceptați în mod expres și necondiționat toți termenii și condițiile acestui acord, inclusiv în măsura în care acestea vor fi înlocuite sau modificate din când în când, și vă veți angaja să le respectați pe deplin și în mod adecvat. Dacă nu doriți să respectați în totalitate și în mod corespunzător termenii și condițiile acestui acord, inclusiv deoarece acestea vor fi înlocuite sau modificate din când în când, nu instalați și / sau nu utilizați (nu mai) aplicația și / sau orice actualizare, după caz. Din motive de claritate, acceptarea termenilor și condițiilor din prezentul acord cu ocazia creării oricărui cont sau conturi,

IV.Aplicația furnizorului are ca scop principal să permită clienților să comande și / sau să cumpere produse și / sau servicii de la dvs. prin intermediul soluției (de exemplu, produsele care trebuie livrate acestora și / sau să fie preluate de aceștia din locația dvs. (în funcție de preferințele clienților în acest sens) și, în acest scop, să permită intermedierea accesului clienților la informațiile (informațiile) încărcate de dvs. în (platforma în legătură cu (dumneavoastră și / sau) produsele și / sau serviciile disponibile publicului și prin intermediul interfețelor / widget-urilor / aplicațiilor pentru plasarea comenzilor (denumite în continuare "widget-uri") accesibile de pe site-ul dvs. web și / sau de pe site-ul furnizorului și / intermediere pentru transmiterea informațiilor în legătură cu comandarea sau cumpărarea produselor și / sau a serviciilor,de la dumneavoastră la clienți și de la clienți către dvs. prin aplicația descărcată pe smartphone-urile și / sau tabletele și / sau alte terminale, după caz, precum și în orice alte scopuri în mod expres autorizate de Furnizor. 

Nu aveți dreptul să utilizați soluția furnizorului în alte scopuri decât cele menționate mai sus, dar numai cu acordul expres și prealabil al Furnizorului. Recunoașteți în mod expres și sunteți de acord că aveți dreptul să utilizați aplicația Furnizorului numai ca utilizator final și că nu vi se permite să utilizați aplicația în alte scopuri decât cele menționate în mod expres în acest acord.

V.Prezentul acord este valabil pentru o perioadă de 30 de zile de la descărcarea / utilizarea aplicației și perioada de valabilitate va fi prelungită automat pentru perioade succesive de 30 de zile dacă niciuna dintre părți nu notifică celeilalte părți încetarea prezentului acord înainte de expirarea fiecărui perioada de valabilitate, fără a îndeplini orice altă formalitate anterioară. Pentru comunicarea cu dvs. vă putem folosi datele de contact electronice pentru poșta electronică furnizate de dvs. atunci când utilizați aplicația. Comunicările electronice reprezintă mijloace complete de probă cu privire la rapoartele juridice dintre părți și comunicările dintre acestea. fără a îndeplini orice altă formalitate anterioară. Pentru comunicarea cu dvs. vă putem folosi datele de contact electronice pentru poșta electronică furnizate de dvs. atunci când utilizați aplicația. Comunicările electronice reprezintă mijloace complete de probă cu privire la rapoartele juridice dintre părți și comunicările dintre acestea. fără a îndeplini orice altă formalitate anterioară. Pentru comunicarea cu dvs. vă putem folosi datele de contact electronice pentru poșta electronică furnizate de dvs. atunci când utilizați aplicația. Comunicările electronice reprezintă mijloace complete de probă cu privire la rapoartele juridice dintre părți și comunicările dintre acestea. 

Soluția este licențiată și nu vă este vândută de Furnizor, pentru a fi utilizată în conformitate cu termenii și condițiile acestui acord, inclusiv în măsura în care acestea vor fi înlocuite sau modificate din când în când.

VI. Furnizorul păstrează dreptul de proprietate asupra aplicației furnizorului, inclusiv asupra aplicării comenzilor și asupra interfețelor / widgeturilor / aplicațiilor pentru plasarea comenzilor și rezervă toate drepturile care nu vi se acordă în mod expres.

VII. Furnizorul, la discreția sa, vă poate oferi actualizări. Este posibil ca actualizările să nu includă în alte cazuri toate funcțiile existente ale soluției sau funcțiile nou lansate. 

Furnizorul, la propria discreție și fără aprobarea dvs., poate să actualizeze, în orice moment (inclusiv, dar fără a se limita la cazul în care utilizați soluția plătită / părți din soluția / funcționalitățile soluției), inclusiv prin introducerea noi funcții și / sau caracteristici și / sau modificarea și / sau îmbunătățirea unor funcții și / sau caracteristici existente, care pot fi implementate automat de Furnizor. În cazul în care nu sunteți de acord cu această actualizare, aveți dreptul să încheiați prezentul acord cu efect imediat începând cu luna următoare, acesta fiind singurul remediu aplicabil în acest caz.

VIII. Termenii și condițiile acestui acord, inclusiv în ceea ce-i vor fi înlocuite sau modificate din când în când, vor guverna orice și vor fi, de asemenea, aplicabile în întregime oricărei actualizări, cu excepția cazului în care o anumită actualizare este însoțită de un acord separat în care va fi a specificat în mod expres că este aplicabil separat pentru actualizarea respectivă, caz în care vor fi guvernate termenii și condițiile acelui acord, inclusiv atunci când acestea vor fi înlocuite sau modificate din când în când.

IX. Pentru a utiliza aplicația, este posibil să fi creat un cont valid și să fi descărcat aplicația pentru a lua comenzile pe un PC și / sau pe un smartphone și / sau pe un comprimat și / sau pe un alt tip de terminal. Pentru utilizarea soluției poate fi necesar să setați profilul de pe platformă prin încărcarea tuturor informațiilor necesare pentru realizarea comenzilor. Pentru a utiliza soluția, este posibil să fie necesar să utilizați un PC și / sau pe un smartphone și / sau pe un comprimat și / sau pe un alt tip de terminal pentru a putea utiliza în mod adecvat aplicația și pentru a beneficia de caracteristicile disponibile . 

Este posibil ca aplicarea de preluare a comenzilor, precum și cea pentru plasarea comenzilor, să nu poată fi descărcată și / sau utilizată pe anumite PC-uri și / sau smartphone-uri și / sau tablete și / sau anumite sisteme de operare sau browsere. 

Recunoașteți în mod expres și sunteți de acord că aplicația este, de asemenea, supusă termenilor și condițiilor impuse de platformele software prin intermediul cărora aplicația poate fi descărcată de utilizatori. 

În cazul în care adresa furnizată la crearea / modificarea contului pentru utilizarea aplicației, inclusiv adresa furnizată prin localizarea geografică, este aceeași cu altă adresă folosită pentru un alt cont, indiferent dacă acele conturi aparțin sau nu aceluiași utilizator, Furnizorul are dreptul, în orice moment, să suspende cu efect imediat accesul la contul dvs. și / sau să rezilieze cu efect imediat prezentul acord, fără a îndeplini orice formalitate anterioară și fără a plăti vreo daună pentru această suspendare și / sau reziliere. 

Fără a aduce atingere generalității celor menționate în acest acord, recunoașteți în mod expres și sunteți de acord cu faptul că:

•I) clienții pot posta comentarii despre produsele și / sau serviciile dvs. și furnizarea acestora, pot vota în legătură cu acestea și pot acorda evaluări și recenzii în legătură cu acestea, iar oricare dintre acestea poate apărea pe site-ul dvs. și / sau pe site-ul Furnizorului și / sau pe Facebook;

•II) orice informație existentă despre widget-uri poate apărea pe site-ul Furnizorului și / sau pe Facebook și / sau poate fi trimisă ca conținut / o parte din conținut către orice terță parte;

•III) oricând Furnizorul poate impune o plată (remunerație) pentru utilizarea soluției / părților din soluția / funcționalitățile soluției și puteți utiliza după această dată soluția / părțile din soluția / funcționalitățile soluția pentru care sa stabilit remunerația, după caz, numai cu condiția acceptării și plății remunerației;

•IV) sunteti total si raspunzator (inclusiv fata de clienti) pentru informatiile incarcate prin solutie si / sau pentru orice informatie la care clientii au acces si / sau pentru orice informatie care este transmisa si / eliminare de către dvs.;

•V) sunteți răspunzător pe deplin și exclusiv (inclusiv față de clienți) pentru orice produse și / sau servicii, autorizații și alte permise necesare pentru comercializarea produselor și / sau serviciilor, calitatea produselor și / sau serviciilor și / sau comandarea, vânzarea și furnizarea acestora, disponibilitatea și existența produselor și / sau serviciilor, pentru prețurile și / sau plata produselor și / sau serviciilor, promoțiilor și / sau reducerilor, furnizarea produselor și / sau serviciilor pentru minori;

•VI) Furnizorul poate utiliza module cookie și poate să stocheze date și / sau informații în cookie-uri, incluzând inclusiv să permită o interacțiune mai ușoară cu dvs.;

•VII) puteți prelucra datele cu caracter personal numai după obținerea tuturor autorizațiilor, aprobărilor și acordurilor menționate de reglementările legale în vigoare;

•VIII) Furnizorul nu este răspunzător în nici un fel în cazul modificării și / sau retragerii ordinelor și / sau în cazul modificării produselor și / sau serviciilor;

•IX) Conținutul, inclusiv cel din widget, poate fi total și / sau parțial și în alte limbi decât limba engleză sau decât limba clienților și Furnizorul nu este răspunzător în nici un fel în astfel de cazuri;

•X) un anumit conținut va fi trimis de către Furnizor în numele dvs. și / sau în numele dvs. și Furnizorul nu este răspunzător în nici un fel în astfel de cazuri;

•XI) sunteți răspunzător pe deplin și exclusiv de utilizarea și manipularea corectă a informațiilor încărcate și / sau transmise către / de către clienți prin intermediul aplicației și / sau unor terțe părți, inclusiv pe / prin orice widget și / sau orice API, răspunderea furnizorului fiind exclusă în astfel de cazuri; 

Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel, plata (remunerația) pentru utilizarea soluției / părților din soluția / funcționalitățile soluției de către furnizor (furnizori) poate fi, de asemenea, un abonament lunar. Furnizorul (furnizorii) convine (sunt) că plățile pot fi facturate automat. Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel, furnizorul (furnizorii) convin (e) că nu există restituiri, dar furnizorul (furnizorii) poate rezilia prezentul acord sau utilizarea soluției / părții / componentelor plătite a soluției / soluția. Încetarea este efectivă începând cu luna următoare.

•XII) sunteți total și răspunzător de detaliile de plată (inclusiv detaliile contului comerciant) puse la dispoziția clienților, inclusiv cele legate de interfața comenzilor online și / sau cele încărcate și / sau transmise prin intermediul aplicației, inclusiv / prin orice widget, răspunderea Furnizorului fiind exclusă în astfel de cazuri

•XIII) Furnizorul vă poate oferi posibilitatea de a achiziționa și / sau utiliza anumite servicii și / sau produse și / sau părți ale soluției / funcționalităților soluției și de a le plăti utilizând sistemul (sistemele) de plată online. Sunteți de acord că părțile terțe care prelucrează plățile pot gestiona și stoca detaliile cărții de credit, în deplină conformitate cu reglementările PCI, într-un format securizat și / sau într-o seif de nor, pentru a facilita (re) plățile, (re) plăți pentru alte servicii și / sau produse și / sau utilizare (utilizări) a părții (părților) soluției / funcționalităților soluției. De asemenea, sunteți de acord ca Furnizorul să utilizeze modulele cookie pentru a ușura asocierea identificatorului de carduri de memorie securizat cu datele și / sau informațiile stocate local pe terminalele dumneavoastră.

•XIV) Furnizorul vă poate oferi și posibilitatea de a utiliza anumite facilități și / sau funcționalități și / sau aplicații în legătură cu soluția (denumite în continuare "funcționalitățile opționale asociate soluției" ); toate dispozițiile privind funcționalitățile soluției se aplică în mod corespunzător și funcționalităților opționale asociate soluției. Fără a afecta generalitatea celor de mai sus, Furnizorul vă poate oferi și posibilitatea de a utiliza ca una dintre funcționalitățile opționale asociate soluției, site-ul web diferit dezvoltat / creat de Furnizor (denumit în continuare "șablonul Furnizorului de site-uri diferite") și / sau conținutul diferitor site-uri web create sau create de Furnizor (în continuare denumite "conținutul furnizorului de site-uri web diferite"), deoarece acestea vor fi furnizate de Furnizor, șablonul și / sau conținutul site-urilor diferite deținute de Furnizor (șablonul Furnizorului de site diferit ( s) și / sau conținutul Furnizorului pe site-uri web diferite poate fi denumit în continuare împreună "șablonul și / sau conținutul site-urilor diferite" și / sau posibilitatea de a utiliza domenii diferite înregistrate de Furnizorul aflat în proprietatea și controlul său (denumit în continuare "domeniul (domeniile) înregistrat (ă) de Furnizor"). De dragul claritatii, oricare survine mai devreme. Dreptul dvs. de a utiliza funcționalitățile opționale asociate soluției care va fi terminată automat în cazul în care nu îndepliniți în mod corespunzător oricare dintre obligațiile menționate în legătură cu funcționalitățile opționale asociate soluției (inclusiv modelul furnizorului și / sau conținutul diferitor site-ul (site-urile) și / sau domeniul înregistrat de Furnizor), după caz. În cazul în care dreptul dvs. de a utiliza funcționalitățile opționale asociate soluției este reziliat (inclusiv șablonul Furnizorului și / sau conținutul site-urilor web diferite și / sau domeniul înregistrat de Furnizor), astfel de funcționalități opționale asociate soluției vor nu mai fi accesibil. Aveți dreptul să utilizați funcțiile opționale asociate soluției (inclusiv șablonul Furnizorului și / sau conținutul site-urilor web diferite și / sau domeniul înregistrat de Furnizor) numai în legătură cu soluția și numai atâta timp cât plătiți remunerația pentru utilizarea funcțiilor opționale asociate soluției (care poate fi ca un abonament lunar), dacă și după caz. Furnizorul nu are dreptul să modifice în niciun fel șablonul Furnizorului și / sau conținutul site-urilor diferite și / sau posibilitatea de a utiliza domenii diferite înregistrate de Furnizor (denumit în continuare "domeniu (e) înregistrată de Furnizor. Sunteți de acord cu faptul că nu vi se permite și sunteți de acord să nu întreprindeți și să nu permiteți unei terțe părți să modifice și / sau să personalizeze, Este posibil să nu utilizați șablonul furnizorului și / sau conținutul site-urilor web diferite și / sau conținutul pe care îl adăugați / personalizați pentru orice scop ilegal sau neautorizat. Nu trebuie să încălcați nici o lege din jurisdicția aplicabilă (inclusiv, dar fără a se limita la legile privind drepturile de autor), prin utilizarea șablonului Furnizorului și / sau a conținutului site-urilor diferite și / sau a conținutului pe care îl adăugați / personalizați. Furnizorul poate furniza, ca parte a șablonului Furnizorului și / sau a conținutului site-urilor diferite, termeni și condiții diferite în legătură cu site-urile respective, dar sunteți total și răspunzător de redactare, pentru a fi disponibili pe aceste site-uri web, termenii și condițiile legate de site-ul respectiv, în cazurile în care răspunderea Furnizorului este exclusă. Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel, fiecare dintre funcționalitățile opționale asociate soluției este valabilă pe o perioadă de 30 de zile și perioada de valabilitate se va extinde automat pentru perioade succesive de 30 de zile dacă niciuna dintre părți nu notifică celeilalte părți încetarea utilizării funcționalitățile opționale asociate soluției înainte de expirarea fiecărei perioade de valabilitate / înainte de expirarea perioadei de valabilitate convenite altfel de părți pentru respectivele funcționalități opționale asociate soluției, după caz, fără a îndeplini orice altă formalitate anterioară și fără a plăti daune pentru o astfel de încetare. Comunicările electronice reprezintă mijloace complete de probă cu privire la rapoartele juridice dintre părți și comunicările dintre acestea.

Utilizatorul se obligă să respecte pe deplin, în orice moment, Politica de Utilizare Acceptabilă a Furnizorului ("AUP") așa cum este descris în prezentul acord. 

AUP este un set de reguli furnizate de Furnizorul de Soluție pe care trebuie să îl urmați pentru a utiliza soluția, care impune și / sau restricționează în principal modurile în care Soluția, anumite funcționalități sau Soluția pot fi utilizate și pot stabilește orientări cu privire la modul în care ar trebui utilizate, în principal pentru a reduce potențialul expunerilor legale, încălcărilor drepturilor de autor și / sau escaladării costurilor generate de utilizarea soluției. 

AUP stabilește, în principal, un plafon pentru ceea ce poate fi utilizat, destinat să permită utilizarea normală, dar prevenirea / stoparea a ceea ce este considerat excesiv. 

Dacă nu respectați nicio regulă stabilită în AUP, măsurile stabilite în AUP vor fi puse în aplicare în mod direct, fără proceduri legale, iar furnizorul de servicii și utilizatori poate fi informat în timp util despre opțiunile pe care trebuie să le utilizeze în continuare soluție, dacă există. 

Dacă nu respectați nicio regulă stabilită în AUP, Furnizorul are dreptul, în orice moment, să suspende cu efect imediat, în totalitate sau parțial, utilizarea soluției și / sau accesul la contul dvs. și / sau să înceteze cu efect imediat prezentul acord, fără a îndeplini orice formalitate anterioară și fără a plăti vreo daună pentru o astfel de suspendare și / sau reziliere. 

Fără a afecta generalitatea celor de mai sus, furnizorul de produse și / sau servicii utilizează hărțile furnizate pentru utilizarea soluției pentru maximum 500 de comenzi în orice perioadă de valabilitate de 30 de zile a acordului și în cazul depășirii a 500 de ordine în decurs de 30 de zile perioada de valabilitate a acordului poate fi (automat) supusă înlocuirii hărților cu un plugin open-source pentru hărți care are mai puține detalii sau poate fi propus să se conecteze la propriul său cont de hărți plătite. 

Utilizatorul se angajează că, pentru o perioadă nelimitată de timp (denumită în continuare "perioada de confidențialitate"), să nu dezvăluie și să nu transmită, sub nicio formă și prin nici un mijloc, direct sau indirect, din orice motiv, unei terțe părți informațiile pe care le-a recunoscut prin intermediul aplicației și / sau direct de la furnizor și care nu sunt publice ("informații confidențiale"), să nu le vândă și / sau să le cedeze, să nu le utilizeze în relația cu terții, să nu le utilizeze, direct sau indirect , pentru uz propriu sau pentru o terță parte, să nu permită accesul oricărei terțe părți la informațiile confidențiale, să utilizeze informațiile confidențiale numai pentru îndeplinirea scopului indicat de furnizor, pentru a proteja și păstra aceste informații confidențiale strict confidenţial.

Utilizatorul se obligă să acționeze numai pe baza instrucțiunilor primite de la furnizor cu privire la informațiile confidențiale. 

Utilizatorul se angajează să aplice măsuri adecvate tehnice și organizatorice pentru protejarea informațiilor confidențiale, inclusiv a informațiilor și / sau a datelor care reprezintă date cu caracter personal, împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat accidental sau ilegal, în special în cazul în care prelucrarea implică date transmisiilor în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.

X. Sunteți de acord cu faptul că nu vi se permite și sunteți de acord să nu întreprindeți și să nu permiteți unei terțe părți, în legătură cu aplicația, să copieze, să decompileze, să restaureze, să recompileze, să modifice, să traducă, să efectueze procese de inginerie inversă , dezasamblați, încercați să obțineți codul sursă, să efectuați orice teste cu scopul de a descoperi codul sursă, de a decripta, de a crea produse derivate bazate pe aplicație sau de a efectua alte operații similare, în legătură cu aplicația, în orice mod și pentru orice scop, indiferent de natura sa, fără consimțământul scris prealabil al Furnizorului.

XI. Sunteți de acord să utilizați aplicația în conformitate cu toate legile în vigoare, inclusiv cu legile locale ale țării sau regiunii aplicabile prezentului acord, cele în care aveți sediul sau în care descărcați sau utilizați aplicația și sunteți singurul responsabil în acest sens. 

Fără a afecta generalitatea celor de mai sus, trebuie să aveți dreptul legal de a descărca, instala și utiliza soluția în conformitate cu legislația aplicabilă.

XII. Pentru utilizarea și accesul aplicației / anumitor funcții ale aplicației, este posibil să vi se solicite din partea dvs. să utilizeze combinația de nume de utilizator și parolă înregistrată la momentul creării / modificării contului dvs. 

Înregistrarea prin metode automatizate nu este permisă. Trebuie să furnizați numele dvs. legal legal, o adresă de e-mail validă și orice alte informații solicitate pentru a finaliza procesul de înscriere / înregistrare. Sunteți responsabil pentru menținerea securității contului și a parolei. Furnizorul nu poate și nu va fi răspunzător pentru nici o pierdere sau daună din cauza nerespectării acestei obligații de securitate. 

Nu trebuie să vă prezentați în mod eronat sau să luați identitatea altcuiva pentru a finaliza procesul de înscriere / înregistrare / în timp ce utilizați soluția. 

Este interzisă acordarea, în orice mod, a utilizării, închirierii, închirierii, împrumutului, redistribuirii și / sau sublicenței aplicației.

XIII.Prin instalarea și / sau descărcarea și / sau prin utilizarea soluției și / sau prin acceptul tacit sau explicit în orice mod al aplicației, acceptați în mod expres și necondiționat să primiți comunicări solicitate și nesolicitate, referitoare la și fără limitare, alerte, notificări de stare, detaliile comenzii clientului, comunicările comerciale, informațiile (inclusiv cele din widget), materialele și conținutul (oricare dintre acestea, denumite în continuare "Conținutul") de la Furnizor și de la terți, inclusiv prin utilizarea apelurilor automate și a comunicării sisteme care nu necesită intervenția unui operator uman, prin poșta electronică sau prin orice altă metodă care utilizează serviciile de comunicații electronice destinate publicului sau prin orice altă modalitate prin intermediul aplicației. Furnizorul poate utiliza adresele de e-mail ale utilizatorului,

XIV.Utilizarea Conținutului poate necesita acces la Internet, poate necesita utilizarea combinației de nume de utilizator și parolă, poate solicita de la dvs. acceptarea anumitor termeni și condiții suplimentare pentru anumite terțe părți și poate fi obiectul unor costuri suplimentare - în acest caz, veți fi anunțat anterior pentru detaliile de plată. Prin primirea conținutului pe care îl înțelegeți că ați putea întâlni conținut care ar putea fi considerat ofensator, indecent sau discutabil, conținut care ar putea sau nu putea fi identificat ca conținând un limbaj explicit și că rezultatele oricăror căutări sau accesarea oricăror adrese URL ar putea genera automat și legături neintenționate sau trimiteri la alte materiale discutabile. In orice caz, sunteți de acord să utilizați Conținutul și orice servicii și / sau produse aferente pe propriul risc și Furnizorul nu va fi considerat răspunzător pentru Conținutul care ar putea fi considerat ofensator, indecent sau discutabil. De asemenea, sunteți de acord cu faptul că conținutul poate conține linkuri către anumite site-uri web ale unor terțe părți. 

În ceea ce privește conținutul de la terțe părți, recunoașteți și sunteți de acord că Furnizorul nu poate fi considerat răspunzător pentru Conținut sau pentru orice parte a acestuia, pentru disponibilitatea și fiabilitatea conținutului, pentru examinarea sau evaluarea conținutului, a acurateței , integritatea, actualitatea, validitatea, respectarea drepturilor de autor, legalitatea, decența, calitatea conținutului sau a oricărui alt aspect al conținutului sau a oricărei părți a conținutului sau în legătură cu site-ul terților. Furnizorul, reprezentanții săi și companiile sale afiliate sau subsidiare nu garantează, nu aprobă, nu suportă și nu își asumă răspunderea față de dvs. sau orice altă persoană pentru niciun Conținut al terților sau pentru site-ul terților sau pentru orice alte materiale, produse sau servicii ale terților.

De asemenea, în ceea ce privește conținutul, recunoașteți și sunteți de acord că în nici un caz nu trebuie să vă bazați pe Conținut în cazul în care poate duce la deces, vătămare corporală sau daune asupra proprietății sau mediului, la orice alte daune și / sau prejudicii, indiferent de natura lor. 

De asemenea, în ceea ce privește conținutul, sunteți de acord cu faptul că, conținutul poate include informații și materiale protejate prin drepturi de proprietate care sunt deținute de Furnizor sau de alte terțe părți, că conținutul poate fi protejat de legile privind proprietatea intelectuală și alte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legea dreptului de autor. Sunteți de acord că veți utiliza Conținutul numai în conformitate cu modalitățile în mod expres autorizate, în conformitate cu prezentul acord, în conformitate cu termenii și condițiile aplicabile Conținutului, dacă este cazul, precum și în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Nici o parte a conținutului nu poate fi reprodusă sub nici o formă și prin orice mijloace. Sunteți de acord să nu oferiți, să modificați, să închiriați, să închiriați, să împrumutați, să vindeți, să distribuiți sau să creați lucrări derivate pe baza conținutului, în orice mod și prin orice mijloace, 

De asemenea, sunteți de acord să nu utilizați în niciun fel conținutul și / sau aplicația pentru hărțuire, abuz, spionaj, amenințare, defăimare sau încălcare sau încălcare în vreun fel a drepturilor oricărei alte părți și că Furnizorul nu va să fiți răspunzător pentru astfel de utilizări de către dvs. și nici pentru mesaje sau transmisiuni hărțuitoare, amenințătoare, defăimătoare, jignitoare, ilicite sau ilegale pe care le puteți primi ca urmare a utilizării oricărei Servicii.

În plus, conținutul poate să nu fie disponibil în anumite limbi sau în anumite regiuni. În ceea ce privește conținutul, recunoașteți și sunteți de acord că Furnizorul nu poate fi considerat răspunzător pentru faptul că acesta va fi adecvat sau disponibil pentru utilizare într-o anumită regiune geografică. În măsura în care alegeți să utilizați sau să accesați conținutul, veți face acest lucru din proprie inițiativă și sunteți responsabil pentru conformitatea cu orice reglementări legale în vigoare, inclusiv, dar fără a se limita la reglementările legale locale în vigoare. 

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica, suspenda, îndepărta sau dezactiva accesul la orice Conținut și / sau să limiteze utilizarea și / sau accesul la orice Conținut, în orice moment și fără notificare prealabilă, iar Furnizorul nu va fi în nici un fel răspunzător în astfel de cazuri. Furnizorul nu are obligația de a păstra orice fel de informații cu privire la conținut. 

În măsura în care încărcați conținut prin intermediul aplicației, declarați că dețineți toate drepturile pentru Conținutul respectiv, că aveți o autorizație sau un alt tip de permis legal pentru ao încărca și că respectivul conținut nu încalcă niciuna din condițiile de utilizare aplicabile conținutului și că conținutul respectiv este real, corect și actualizat. Furnizorul vă poate permite să trimiteți conținut clienților și, din motive de claritate, trimiterea de conținut către terți (inclusiv clienți) prin intermediul soluției se poate face numai cu aprobarea expresă a furnizorului. 

Sunteți responsabil pentru tot conținutul postat și activitatea care apare în contul dvs. (chiar și atunci când conținutul este postat / editat de alții cărora le-ați permis sau le-ați delegat drepturi de acces în numele dvs., utilizând datele dvs. de acreditare sau care au propriile conturi cărora le-ați acordat delegat accesul la contul dvs.).

În cazul în care ați solicitat și / sau ați fost de acord, direct sau indirect, în mod expres sau tacit, că contul dvs. (detalii din contul dvs.) va fi creat și / sau gestionat și / sau modificat de o terță parte (denumită în continuare "Partener") , prin prezenta recunoașteți și sunteți de acord că:

•I) Partenerul dvs. a folosit datele dvs. pentru a vă crea contul pe numele și numele dumneavoastră și a fost acceptat în procesul de creare a contului, termenii și condițiile acestei licențe și

•II) Partenerul respectiv poate avea drepturi de acces și de editare / manipulare a oricărui conținut, informații și date legate de contul dvs. și de funcționarea acestuia și

•III) Partenerul are dreptul de a modifica toate setările și / sau alte detalii în contul dvs. și;

•IV) fără a afecta generalitatea celor de mai sus, Partenerul are dreptul de a gestiona / modifica în numele dvs. detaliile de plată (inclusiv detaliile contului comerciantului) puse la dispoziția clienților, inclusiv cele legate de interfața comenzilor online și / sau cele încărcate și / sau transmise prin intermediul aplicației, inclusiv pe / prin orice widget, răspunderea furnizorului fiind exclusă în astfel de cazuri;

•V) Partenerul are dreptul de la contul Partenerului să aibă acces la orice conținut, informații și date legate de contul și funcționarea acestuia și să modifice oricare dintre acestea; acest drept poate fi revocat în orice moment cu cererea expresă scrisă trimisă de noi de la adresa de e-mail pe care o utilizați și pentru a vă conecta în zona de administrare a contului dvs. de restaurant. O astfel de revocare înseamnă, de asemenea, că vă recurgeți la orice servicii, conținut de produse și / sau beneficii care vi-au fost furnizate de către sau prin intermediul Partenerului ", în legătură cu funcționarea soluției, după cum ați convenit între dvs. și un astfel de Partener. Din motive de claritate, accesul direct la contul dvs. este responsabilitatea dumneavoastră.

Dvs. și partenerul dvs. sunteți răspunzători integral și exclusiv în astfel de cazuri, răspunderea Furnizorului fiind exclusă în astfel de cazuri.

XV. În măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, recunoașteți și sunteți de acord în mod expres cu faptul că utilizarea aplicației și a oricărui conținut se va face pe propria răspundere și pe propriul dvs. risc și vă asumați pe deplin riscurile legate de performanță, precizie și calitate în ceea ce privește aplicația și / sau conținutul. 

În măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, aplicația și conținutul sunt puse la dispoziție "ca atare" și "bazate pe disponibilitate", cu toate omisiunile, erorile sau defectele și fără nici un fel de garanție și recunoașteți și sunteți de acord în mod expres că Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere și nu acordă nici un fel de garanție privind cererea și / sau conținutul, implicit sau expres, legal sau nu, garanții privind calitatea, metoda de utilizare, conformitatea pentru o anumită scop, utilizare pașnică și utilă, garanție pentru defecte, nerespectarea drepturilor terților, Furnizorul fiind exonerat de orice răspundere în astfel de cazuri. 

Sunteți în mod explicit de acord și sunteți de acord că Furnizorul nu garantează faptul că utilizarea aplicației și a oricărui Conținut va fi lipsită de probleme și / sau neîntreruptă și / sau va îndeplini cerințele dvs. și / sau va fi lipsită de erori și / sau faptul că orice erori sau defecte ale aplicației și / sau ale conținutului vor fi corectate și / sau faptul că aplicația va fi compatibilă și / sau va funcționa cu orice software, hardware și / sau aplicații ale terților și nu va afecta în vreun fel utilizarea vreunuia dintre ele. 

Recunoașteți și sunteți de acord în mod expres că aplicația și / sau conținutul nu sunt destinate utilizării în situații care, indiferent de motive, pot duce la deces, vătămare corporală sau daune asupra proprietății sau mediului, la orice alte daune și / sau prejudecăți, indiferent de natura lor. 

Recunoașteți în mod expres și sunteți de acord că nici un act, indiferent de natura sa, inclusiv orice informație, acțiune, omisiune sau recomandare din partea uneia dintre părți, va reprezenta orice garanție privind cererea și / sau conținutul. 

Sunteți în mod expres de acord și sunteți de acord că veți suporta toate costurile pentru toate reparațiile și căile de atac în caz de erori, omisiuni sau defecte ale aplicației și / sau ale conținutului.

Anumite jurisdicții nu permit excluderea totală a garanțiilor sau limitărilor drepturilor legale aplicabile și în aceste cazuri drepturile dumneavoastră prevăzute de reglementările legale imperative nu sunt afectate, beneficiați de garanțiile prevăzute de reglementările legale imperative și de excluderile și limitările de mai sus nu se vor aplica în cazurile interzise de reglementările legale în vigoare.

XVI. În măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, recunoașteți și sunteți de acord în mod expres că Furnizorul nu este răspunzător pentru niciun fel de daune, inclusiv daune directe și / sau indirecte și / sau vătămări corporale, rezultate din sau legate de la utilizarea aplicației și / sau a Conținutului, indiferent de modul de utilizare și dacă Furnizorul a fost avertizat în legătură cu apariția unor astfel de daune sau dacă posibilitatea de apariție a fost previzibilă în mod rezonabil. 

Anumite jurisdicții nu permit limitarea răspunderii în anumite cazuri sau pentru anumite tipuri de daune și / sau răniri, iar în aceste cazuri drepturile dumneavoastră prevăzute de reglementările legale imperative nu sunt afectate, iar excluderile și limitările de mai sus nu se vor aplica în cazurile interzis de reglementările legale în vigoare.

XVII.În limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, recunoașteți și sunteți de acord în mod expres cu faptul că nu puteți utiliza, exporta sau reexporta aplicația și / sau conținutul și dacă, prin excepție, ați obținut în mod expres în acest sens, nu puteți utilizați, exportați sau reexportați aplicația și / sau conținutul, cu excepția cazului în care respectați legislația Uniunii Europene și legislația din jurisdicțiile în care a fost obținută cererea și / sau conținutul și legislația locul în care se intenționează să fie importat, exportat și / sau reexportat și nu poate fi exportat sau reexportat în niciun stat cu embargo. Prin utilizarea aplicației, declarați și garantați că nu sunteți în niciuna dintre aceste țări și nici pe niciuna dintre aceste liste. De asemenea, 

Nu aveți dreptul să utilizați aplicația pentru orice scop ilegal sau neautorizat. În utilizarea aplicației, nu trebuie să încălcați nici o lege din jurisdicția aplicabilă (inclusiv, dar fără a se limita la, legile privind drepturile de autor). Nu vi se permite să utilizați cererea de vânzare a produselor farmaceutice și / sau etno-botanice sau a altor produse similare.

XVIII. Aplicația este autorizată utilizatorului care reprezintă un guvern sau altă companie, autoritate, instituție, asociație etc., cu aceleași drepturi pe care le deține licența celorlalți utilizatori finali, în conformitate cu acest acord și numai ca software restricționat, fără posibilitatea utilizării în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul acord.

XIX. Unele părți ale aplicației pot folosi sau includ software de la terți și alte materiale protejate de drepturile de autor. Recunoașteți în mod expres și sunteți de acord cu faptul că, în plus față de termenii și condițiile acestui acord, trebuie respectate în mod irevocabil de către dvs. condițiile de licențiere și limitările de răspundere pentru un astfel de software și / sau condițiile de utilizare a acestuia.

Cererea este protejată de reglementările privind drepturile de autor și tratatele internaționale în domeniu. Sunteți de acord cu faptul că nu vi se permite și sunteți de acord să nu întreprindeți și să nu permiteți unei terțe părți, în legătură cu aplicarea, distribuirea, reproducerea, închirierea, împrumutul, comunicarea, difuzarea și retransmiterea aplicarea și / sau realizarea de produse derivate în legătură cu cererea. Încălcarea celor menționate mai sus poate conduce la acțiuni penale și / sau civile și la amenzi sau daune. 

Utilizatorul are obligația să apere și să despăgubească Furnizorul pentru și împotriva oricărei reclamații, reclamații și / sau procese care rezultă din încălcarea de către utilizator a drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi protejate, daune, costuri, cheltuieli și cheltuieli de orice fel, în legătură cu îndeplinirea necorespunzătoare de către utilizator a oricărei obligații în legătură cu produsele și / sau serviciile și / sau comanda și / sau cumpărarea și / sau livrarea produselor și / sau serviciilor și / sau în legătură cu orice solicitare a clienților în legătură cu produsele și / sau serviciile.

XX. Părțile convin și declară că nu se află într-o stare de nevoie, că au cunoștințele și experiența necesare pentru înțelegerea și negocierea prezentului contract și că au posibilitatea de a angaja consultanți pentru înțelegerea și negocierea clauzelor din prezentul contract și serviciile contrapartide ale fiecărei părți au fost negociate și soluționate în mod rezonabil, unul în raport cu celălalt, părțile declarând în mod expres că niciuna dintre clauze nu îndeplinește condițiile de leziune.

XXI. Părțile convin și declară că își asumă orice schimbări excepționale și / sau imprevizibile ale faptelor intervenite după încheierea prezentului contract, incluzând, fără a se limita la orice modificări care ar face real nedrepte obligarea oricăreia dintre părți să-și îndeplinească obligația, precum și orice se referă la aceste modificări și confirmă inexistența dreptului de a solicita în instanță adaptarea sau rezilierea contractului în caz de imposibilitate.

XXII. Părțile convin și declară că au negociat toate clauzele din conținutul prezentului contract, că prevederile contractului reprezintă în totalitate termenii aplicabili și că au convenit în totalitate asupra elementelor esențiale și asupra elementelor secundare, cu excepția elementelor menționate în mod expres pentru a fi mai târziu convenit.

XXIII. Părțile convin și declară că sunt de acord în mod expres cu termenii și condițiile sale, precum și cu orice alte clauze din conținutul acordului care ar putea fi considerate neobișnuite.

XXIV. Utilizatorul are întârziere în mod legal în întârzierea încheierii termenului când ar fi trebuit să-și fi executat oricare dintre obligații și nu a îndeplinit-o sau a îndeplinit-o în mod necorespunzător.

XXV. Părțile la prezentul acord sunt de acord cu faptul că orice litigiu care decurge din sau în legătură cu acest acord, inclusiv încheierea, executarea sau rezilierea, va fi soluționat de către instanțele competente din sediul furnizorului, excluzând posibilitatea de a se referi la conflict de legi.

XXVI. În cazul în care o prevedere a acestui acord este și / sau devine nulă, ilegală, invalidă sau inaplicabilă, nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze contractuale, care vor continua să fie în vigoare și vor produce efecte juridice ca și cum clauză nevalidă, ilegală, nevalidă sau inaplicabilă nu face parte din acest acord.

XXVII. Obligațiile și / sau responsabilitățile care, prin natura lor, prelungesc aplicabilitatea acestora după terminarea prezentului acord mențin valabilitatea și produc efecte, inclusiv obligațiile restante ale părților contractante.

XXVIII. Utilizatorul nu are dreptul să atribuie acest acord și / sau să transfere altfel, în totalitate sau parțial, vreunul dintre drepturile și / sau obligațiile care decurg din acest acord fără acordul prealabil scris al Furnizorului. Utilizatorul este de acord în mod expres că Furnizorul poate atribui acest acord unei terțe părți, va putea înlocui o terță parte în relațiile generate de contract, atribuirea care produce efecte asupra utilizatorului în momentul notificării substituției și începând cu acel moment Furnizorul este eliberat de orice obligații față de utilizator.

XXIX. În acest acord, pluralul include singularul și viceversa.

XXX. Renunțarea la orice drept devine efectivă numai dacă este făcută în scris și semnată de ambele părți contractante.

XXXI. Acest acord conține toate înțelegerile dintre părți și înlocuiește orice înțelegere prealabilă, scrisă sau verbală cu privire la obiectul prezentului acord și reprezintă întregul acord între dvs. și Furnizor în acest sens.

XXXII. Prezentul acord va fi interpretat și reglementat de lege din sediul furnizorului, care este legea aplicabilă în cazul oricărui litigiu care ar putea apărea în legătură cu prezentul acord, excluzând posibilitatea de referire la conflictul de legi. Prezentul acord nu va fi guvernat de Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională a mărfurilor, a căror aplicare este exclusă în mod expres.

XXXIII. Versiunea prezentului acord va prevala asupra oricărei alte versiuni în orice altă limbă, care va fi redactată numai pentru nevoile locale, cu excepția cazului în care acest lucru nu este interzis de reglementările locale din anumite jurisdicții. Furnizorul este compania Cowork Technologies SRL, J08/860/2019, proprietar al site-ului www.culinera.ro, unde datele de identificare și alte detalii ale Furnizorului sunt disponibile și actualizate din când în când, în funcție de capacitatea Furnizorului de a puneți la dispoziție puncte de contact mai apropiate pentru fiecare zonă geografică.

34.Oricare dintre părți are dreptul să rezilieze unilateral prezentul acord printr-o notificare trimisă celeilalte părți, fără alte formalități anterioare și fără dreptul la despăgubiri pentru dvs., iar Furnizorul are dreptul să limiteze sau să înceteze accesul la cerere. Prezentul acord este reziliat în mod legal, fără întârzierea (care va rezulta din simplul fapt de neexecutare / executare necorespunzătoare), fără alte formalități anterioare și fără procedură judiciară sau extrajudică, în cazul în care utilizatorul îndeplinește necorespunzător vreunul dintre drepturile sale / obligațiile sale; o astfel de reziliere va avea ca efect încheierea / anularea sau suspendarea contului dvs. Cu excepția drepturilor la termen la data încetării,

XXXIV. DISPOZIȚII PERSONALE DE PROCESARE A DATELOR - PROVIDER (CONTROLLER) - FURNIZOR DE PRODUSE ȘI / SAU SERVICII (CONTROLLER)

1.În executarea prezentului acord și / sau în executarea contractului (acordurilor) pe care fiecare dintre părți le are cu clienții ("acordul (acordurile) cu clienții"), fiecare dintre părți procesează, în calitate de controlor, un set a datelor personale ale clienților ("datele personale ale clienților") și datele personale ale persoanelor de contact ale celeilalte părți ("datele cu caracter personal ale persoanelor de contact"), astfel cum au fost dezvăluite de cealaltă parte (datele personale ale clienților iar datele personale ale persoanelor de contact vor fi denumite în continuare "date cu caracter personal") și, în acest scop, părțile se angajează să respecte regulamentele de prelucrare a datelor cu caracter personal,inclusiv, fără a se limita la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR) , aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, după caz și după caz.

2.Fără a afecta generalitatea celor de mai sus și pentru claritate, cu excepția celor menționate în addendumul privind protecția datelor ("DPA") între părți (pe baza căruia Furnizorul va procesa, în calitate de procesator, în numele furnizor de produse și / sau servicii, datele personale ale clienților săi), fiecare parte recunoaște și este de acord că aceasta determină în mod independent scopul (scopurile) și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal ale clienților săi, precum și datele personale ale contactului persoane. În mod specific, cu excepția celor menționate în addendumul privind protecția datelor între părți, părțile convin și confirmă faptul că nu vor acționa în calitate de controlori în comun sau nu ar fi într-o relație de controlor-procesator,

3. Prestatorul colectează și prelucrează, în calitate de Controlor, datele personale ale clienților săi, stabilind scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal ale clienților, pentru a încheia contractul cu clienții și pentru a lua măsuri la solicitarea clientului (menționată în această secțiune și "persoana vizată") înainte de încheierea unui acord, după caz.

4. Furnizorul va furniza furnizorului de produse și / sau servicii datele personale ale clienților, iar furnizorul de produse și / sau servicii, în calitate de Controlor, va procesa datele personale ale clienților, în scopuri proprii, în să ia măsuri la cererea clientului înainte de a încheia un contract și pentru a executa contractul cu clienții, pentru furnizarea produselor și / sau serviciilor comandate de clienți.

5. Fiecare parte comunică celeilalte părți, în scopul acordului, datele personale ale persoanelor de contact care vor fi prelucrate în mod independent de fiecare dintre părți.

6. Fiecare parte va procesa datele personale ale persoanelor de contact numai în scopul executării și executării prezentului acord și / sau îndeplinirii oricăror obligații legale și / sau în alte scopuri, în conformitate cu reglementările privind prelucrarea datelor cu caracter personal

7. Furnizorul de produse și / sau servicii va respecta toate obligațiile prevăzute de regulamentele de prelucrare a datelor cu caracter personal care îi sunt aplicabile în calitate de operator, inclusiv, dar fără a se limita la, furnizarea informațiilor corespunzătoare clienților în legătură cu prelucrarea datele personale în scopuri proprii, stabilirea unor condiții adecvate pentru stocarea datelor cu caracter personal etc.

8.Furnizorul de produse și / sau servicii va determina punerea în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii neautorizate sau a accesului neautorizat și a tuturor celorlalte forme ilegale de prelucrare a acestor date cu caracter personal care sunt prelucrate în baza prezentului acord. În acest sens, furnizorul de produse și / sau servicii răspunde exclusiv pentru asigurarea limitării accesului și confidențialității și securității datelor de acces - la baza de date a clienților deținute de Furnizor pentru furnizor de produse și / sau servicii - inclusiv cele aflate în posesia sa (de exemplu,

9. În cazul în care Furnizorul este obligat în conformitate cu GDPR să șterge datele personale ale oricărui client, Furnizorul va informa furnizorul de produse și / sau servicii care prelucrează datele cu caracter personal pe care clientul (persoana vizată) a solicitat ștergerea și furnizorul de produse și / sau servicii se angajează să ștergă orice legătură, copierea sau replicarea acestor date cu caracter personal, dacă nu există alt motiv juridic pentru prelucrare și, în acest caz, furnizorul de produse și / sau servicii , ținând seama de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, va lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa părțile cărora le-au fost dezvăluite datele personale ale clientului respectiv că respectivul client (persoana vizată) a solicitat ștergerea oricăror trimiterea, copierea sau replicarea acestor date personale.

10. Dacă este posibil din punct de vedere tehnic și numai la cererea furnizorului de produse și / sau servicii, este posibil să furnizăm servicii de găzduire pentru furnizorii de produse și / sau servicii, inclusiv șabloane de site pe care le pot folosi public pentru a afișa informații și pentru a interacționa cu clienți. În ceea ce privește politica de confidențialitate folosită pe astfel de site-uri web, precum și pentru furnizorii de produse și / sau servicii care sunt prezentate utilizatorilor finali acolo, furnizorul de produse și / sau servicii este pe deplin responsabil pentru a asigura că politica de confidențialitate ), precum și furnizorii de termeni de afaceri pentru produse și / sau servicii, utilizați pe astfel de site-uri web, au fost prezentate în mod corespunzător în numele acestora, în deplină conformitate cu GDPR, după caz și cu reglementările locale aplicabile.

11.Dacă este posibil din punct de vedere tehnic și numai la cererea furnizorului de produse și / sau servicii, este posibil să furnizăm aplicații mobile native cu marcă furnizorului de produse și / sau servicii, în numele furnizorului de produse și / sau servicii, pe baza DPA, pe care clienții le pot instala pentru a găsi informații despre Controlor și a comanda online și că furnizorul de produse și / sau servicii poate utiliza în mod public pentru a afișa informații și pentru a interacționa cu clienții alimentari. În ceea ce privește politica de confidențialitate utilizată în astfel de aplicații mobile native, precum și pentru furnizorii de produse și / sau servicii de afaceri prezentate clienților acolo, furnizorul de produse și / sau servicii este pe deplin responsabil pentru a asigura că politica de confidențialitate, furnizor de produse și / sau servicii termeni de afaceri utilizate pe ele a fost prezentat în mod corespunzător în numele lor,

12. Pentru toate datele private ale clientului încărcate de furnizorul de produse și / sau servicii în orice bază de date din orice surse, dacă există, furnizor de produse și / sau servicii este pe deplin responsabil pentru a asigura că aceste date sunt în deplină conformitate cu GDPR, as și, dacă este cazul, și reglementările locale aplicabile.

13. Termenii utilizați în prezenta secțiune vor avea semnificația definită în GDPR și în acord, cu excepția cazului în care contextul cere altfel sau altfel este prevăzut în prezentul document.

XXXV. POLITICA DE VANZARE ONLINE

1. Accesul in vederea efectuarii unei Comenzii ii este permis oricarui Utilizator/Cumparator. Pentru motive justificate Culinera isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Utilizatorului/Cumparatorului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Utilizatorului/Cumparatorului pe Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Culinera. In oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumparatorul se poate adresa Departamentului de Relatii cu Clientii al Culinera, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.

2. Comunicarea cu Vanzatorul se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta sau prin adresele mentionate la sectiunea “contact” din Site. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

3 In cazul unui volum de trafic neobisnuit de mare provenit din partea unei retele de internet, Culinera isi rezerva dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumparatorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vedere protejarii informatiei din cadrul Site-ului.

5. Toate tarifele aferente Bunurilor si/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON) si includ T.V.A.

6. In cazul platilor online Vanzatorul nu este/nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai Cumparatorul.

7 Toate informatiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Vanzatorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

8. Dupa 14 (paisprezece) zile de la achizitionarea unui Produs sau Serviciu, Cumparatorului i se va solicita inscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achizitionat. Solicitarea va fi transmisa catre adresa de email inscrisa de Cumparator in Cont. In acest fel, Cumparatorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienti/ Cumparatori de pe Site si se implica activ in dezvoltarea de noi Servicii si in detalierea cat mai completa a caracteristicilor Bunurilor.

XXXVI. COMANDA

1. Clientul/Cumparatorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea Bunurilor si/sau Serviciilor dorite in cosul de cumparaturi, urmand a finaliza Comanda efectuand plata prin una dintre modalitatile indicate expres. Odata adaugat in cosul de cumparaturi, un Bun si/sau un Serviciu este disponibil pentru achizitie in masura in care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui Bun/Serviciu in cosul de cumparaturi, in lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.

2. Prin finalizarea Comenzii Cumparatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii.

3. Prin finalizarea Comenzii, Cumparatorul consimte ca Vanzatorul poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vanzator, in orice situatie in care este necesara contactarea Cumparatorului.

4. Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de catre Cumparator, in urma unei notificari prealabile adresate Cumparatorului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

4.1. neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;

4.2. invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de Culinera, in cazul platii online;

4.3. datele furnizate de catre Client/Cumparator, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

5. Cumparatorul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze un Produs sau sa renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

  • ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumparatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
  • ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese

6. In cazul in care Cumparatorul decide sa se retraga din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regaseste la adresa.

7. In cazul in care Clientul/Cumparatorul solicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie sa returneze si eventualele cadouri care au insotit produsul respectiv. In cazul in care Comanda este achitata, Vanzatorul va rambursa suma in maxim 14 (paispre-zece) zile de la data informarii Vanzatorului de catre Cumparator asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata dupa cum urmeaza:

7.1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata;

7.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;

7.3. pentru Comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate.

8. Vanzatorul va putea amana rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor vandute sau pana la primirea unei dovezi conform careia acestea au fost expediate, in cazul in care nu s-a oferit sa recupereze el insusi Bunurile (se va lua data cea mai recenta).

9. In cazul in care un Bun si/sau Serviciu comandat de catre Cumparator, nu poate fi livrat de catre Vanzator, acesta din urma va informa Clientul/Cumparatorul asupra acestui fapt si va returna in contul Cumparatorului contravaloarea Bunului si/sau Serviciului, in termen de maxim 7 (sapte) zile de la data la care Vanzatorul a luat la cunostinta acest fapt sau de la data la care Cumparatorul si-a exprimat in mod expres intentia de reziliere a Contractului.

XXXVII. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE

1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

1.1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vanzator;

1.2. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumparatorului și luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

1.3. furnizarea de software pe baza de abonament sau licență care a fost testat gratuit în prealabil, și nu este livrat pe un suport material

XXXVIII. FACTURARE - PLATA

1. Preturile Bunurilor si Serviciilor nu contin T.V.A.

2. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

3. Vanzatorul va transmite Cumparatorului factura aferenta Comenzii ce contine Bunuri si/sau Servicii vandute de Culinera, cu exceptia Bunurilor si/sau Serviciilor vandute de partenerii Culinera Marketplace, precum şi pentru orice alte plati aferente Comenzii, exclusiv in format electronic, prin adaugarea facturii in Contul Cumparatorului sau prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata de Cumparator in Contul sau.

4. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumparatorului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informatiile si documentele aferente fiecarei Comenzi, existente in Cont.

5. Prin aceasta modalitate de comunicare Cumparatorul, accesand Contul sau, va detine o evidenta a facturilor emise de Culinera, putandu-le salva si arhiva la randul sau in orice moment si in orice modalitate pe care o doreste.

6. Prin trimiterea Comenzii, Cumparatorul isi exprima acordul sa primeasca facturile in format electronic prin adaugarea acestora de catre Culinera in Contul sau prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata in Contul sau.

7. In cazul in care aceste informatii sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore in Cont, te rugam sa ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: vanzari@culinera.ro.

XXXIX. CONFIDENTIALITATE

1. Culinera va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le furnizati. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul Document.

2. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator/Client cu privire la Comanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

3. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vanzatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului. Culinera nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

XXXX. LIVRAREA BUNURILOR SI SERVCIILOR

1. Conditiile de livrare a Bunurilor si Serviciilor vandute de catre Culinera le ragasesti in sectiunea de descriere a fiecărui produs sau serviciu.

2. Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor numai pe teritoriul Romaniei
3. In cazul serviciilor, imediat, dupa confirmarea platii, Cumparatorul / Clientul va primi un e-mail cu toate informatiile necesare pentru conectare in aplicatie.
4. In cazul Bunurilor, in prima zi dupa confirmarea platii, vanzatorul va expedia bunul achizitionat prin curier, Cumparatorul / Clientul va fi informat prin e-mail despre stadiul transportului.